TALLENNE | Kirjaamisen koulutuskokonaisuus, moduuli 5: Kirjaamisen oppijan polku
Webinaaritallenne
Webinaaritallenne
45,00 €

4.12.2019 PIDETYN WEBINAARIN TALLENNE | OSA 5: Fysioterapian sähköisen kirjaamisen itseopiskeluun tarkoitetun työkalun esittely. **||** Tuntuuko rakenteinen kirjaaminen epämääräiseltä ja hankalalta? Syksyn kuluessa järjestettävä viiden webinaarin sarja perehdyttää käytännönläheisesti kirjaamiseen ja siihen liittyviin käytäntöihin aina perusteista alkaen. Koulutuksen jälkeen tiedät, mitä kaikkea rakenteiseen kirjaamiseen liittyy, miten kirjaaminen käytännössä tehdään ja miksi se on niin tärkeää. Saat eväitä sekä rakenteisen kirjaamisen aloittamiseen että sen kehittämiseen. Koulutuksessa tarkastellaan kirjaamista myös eri organisaatioiden ja järjestelmien välisten erojen näkökulmasta.


Yrittäjien webinaarisarja, osa 1: TERVEYDENHUOLLON LUVAT JA VALVONTA
-
Webinaari (osallistuminen etäyhteydellä)
70,00 €

Aluehallintoviraston tarkastaja Katariina Muotio kertoo fysioterapeutteja koskettavista terveydenhuollon lupakäytänteistä. Mikä merkitys niillä on eri yritysmuodoissa tai yritysmuodon muuttuessa? Milloin ylipäätään on haettava lupaa, vai riittääkö ilmoitus? Mikä on toimitilatarkastus ja ketä se koskee? Minkälaisia valvontaprosessit ovat eri tilanteissa (huomautus, muistutus yms.)? Mitä toimintakertomuksen jättämisessä tulee huomioida?


Hannu Luomajoki: Modernia TULE-vaivojen fysioterapia
-
Helsinki
450,00 €

Mistä tiedät, mitä TULE-fysioterapian pitäisi olla? Kaikkialla puhutaan vaikuttavuudesta, mitä se oikeastaan on? Tuottaako tekemäsi työ oikeasti asiakkaalle tämän tarvitseman avun? Jos menetelmä ei toimi, kannattaako sitä käyttää? Mitä sitten? Teetkö TULE-fysioterapiaa ja kaipaat vahvistusta työtapoihisi? Tällä kurssilla sekä akateemisesti että käytännön työssä kokenut fysioterapian professori Hannu Luomajoki käy läpi tämän hetken näyttöön perustuvia hoito- ja testauskeinoja TULE-fysioterapiassa.


Yrittäjien webinaarisarja, osa 2: YRITTÄJÄN HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYSHUOLTO
-
Webinaari (osallistuminen etäyhteydellä)
70,00 €

Asiaa yrittäjän hyvin vointiin liittyvistä asioista - mm. työterveyshuolto, työttömyysturva ja sairaskuluvakuutukset. Ohjelma ja puhujat tarkentuvat vielä.


Back to basics - päivityskoulutus fysioterapeuteille
-
Helsinki
399,00 €

Mikä on oleellista fysioterapiassa? Miten näyttöä voi oikeasti hyödyntää arjen työssä? Korvaako laatu aina määrän, vai voiko volyymi joskus olla oleellisempaa? || Lähiopetuksesta ja verkko-opinnoista koostuvassa Back to basics -koulutuksessa syvennytään fysioterapian perusasioiden äärelle fysioterapiaprosessin vaiheiden mukaisesti. Koulutus vahvistaa osaamista, jota tarvitaan päivittäisessä työssä.


Yrittäjien webinaarisarja, osa 3: JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ
-
Webinaari (osallistuminen etäyhteydellä)
70,00 €

Ohjelma ja puhujat tarkentuvat vielä.


TALLENNE | Yrittäjien webinaarisarja, osa 1: SOPIMUKSET
Webinaaritallenne
Webinaaritallenne
70,00 €

6.9.2019 PIDETYN WEBINAARIN TALLENNE | Webinaarisarjan ensimmäisessä osiossa perehdytään yrittäjien sopimukseen sekä niiden taustalla olevaan lainsäädäntöön. Yleisiä arjen sopimuksia ovat esimerkiksi ammatinharjoittajasopimukset, työ- ja vuokrasopimukset sekä esimerkiksi asiakasrekisterin hallintaan liittyvät sopimukset. Entä sitten, kun kaikki meneekin ihan pieleen? Miten voi ja kannattaa toimia? Webinaari sisältää runsaasti käytännön esimerkkitapauksia. Sisällöstä vastaa asianajaja Esa Schön.


TALLENNE | Yrittäjien webinaarisarja, osa 2: PALVELUMUOTOILU
Webinaaritallenne
Webinaaritallenne
70,00 €

4.10.2019 PIDETYN WEBINAARIN TALLENNE | Nyt on tehokasta koulutusta luvassa! Suomen Fysioterapeutit järjestää syksyllä neliosaisen koulutussarjan fysioterapia-alan yrittäjille (Sopimukset 6.9.2019, Palvelumuotoilu 4.10.2019, Tilinpäätös ja tunnusluvut 1.11.2019, Liiketoimintasuunnitelma 13.12.2019). Yksittäisen koulutuksen kesto on noin 2 tuntia, joka sisältää sekä teoriaa että keskustelua ja kysymyksiä. Koulutuksista tehdään tallenne, joka katsottavissa määräajan.


TALLENNE | Yrittäjien webinaarisarja, osa 3: TILINPÄÄTÖS JA TUNNUSLUVUT
Webinaaritallenne
Webinaaritallenne
70,00 €

1.11.2019 PIDETYN WEBINAARIN TALLENNE || Nyt on tehokasta koulutusta luvassa! Suomen Fysioterapeutit järjestää syksyllä neliosaisen koulutussarjan fysioterapia-alan yrittäjille (Sopimukset 6.9.2019, Palvelumuotoilu 4.10.2019, Tilinpäätös ja tunnusluvut 1.11.2019, Liiketoimintasuunnitelma 13.12.2019). Yksittäisen koulutuksen kesto on noin 2 tuntia, joka sisältää sekä teoriaa että keskustelua ja kysymyksiä. Koulutuksista tehdään tallenne, joka katsottavissa määräajan.


TALLENNE | Yrittäjien webinaarisarja, osa 4: LIIKETOIMINTASUUNNITELMA
Webinaaritallenne
Webinaaritallenne
70,00 €

13.12.2019 PIDETYN WEBINAARIN TALLENNE | Nyt on tehokasta koulutusta luvassa! Suomen Fysioterapeutit järjestää syksyllä neliosaisen koulutussarjan fysioterapia-alan yrittäjille (Sopimukset 6.9.2019, Palvelumuotoilu 4.10.2019, Tilinpäätös ja tunnusluvut 1.11.2019, Liiketoimintasuunnitelma 13.12.2019). Yksittäisen koulutuksen kesto on noin 2 tuntia, joka sisältää sekä teoriaa että keskustelua ja kysymyksiä. Koulutuksista tehdään tallenne, joka katsottavissa määräajan.